SIFS publikasjoner

Evaluering av politiets anti-terror enhet, Saj, i Montenegro.

Sifs’ evalueringsrapport «Building Integrity in the Montenegrin Defence and Security Sector: Evaluation of the Policy and the use of Police Anti-Terror Unit (Saj) in Montenegro – Harmonized to International Standards, Trends and Obligations. Recommendations for internal use», beskriver myndighetssituasjonen i politiets anti-terror enhet i Montenegro.

Rapporten er utformet som del av Sifs’ prosjekter på Vest-Balkan, finansiert av det norske utenriksdepartement.

Les rapporten her: 9108-Montenegro-engelsk-prod (002)

 

 

Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet i Sørøst Europa. Prosjektet pågikk i periode 2015 til 2017, og omfatter aktiviteter i Bosnia og Herzegovina, Kosovo og Montenegro. SIFS har samarbeidet med relevante departement i forsvars- og sikkerhetssektorene i de tre landene. Rapporten konkluderer med at prosjektet er en suksess. Det har en helhetlig tilnærming som ivaretar integriteten som en del av de bredere reformer innen offentlig sektor. Mottakerne er meget fornøyd med støtten de har fått og peker på at den er målrettet og fleksibel.

“SIFS er godt fornøyd med den meget positive rapporten. Den viser at tilnærmingen SIFS har hatt til dette prosjektet med lokal ekspertise i de tre landene er riktig for det bidrar til språklig og kulturell forankring. Våre internasjonale eksperter har gitt faglig tyngde. Å reformere offentlig sektor i disse landene vil ta tid, og myndighetenes vilje til endring er en nødvendig forutsetning for å få til et bedret styresett med integritet og mindre risiko for korrupsjon. Vi har også fått en del verdifulle råd i rapporten som vi skal ta med oss i et mulig oppfølgingsprosjekt om det blir godkjent av UD. Sitat ved Sifs’ direktør Per Christensen.

Se rapporten i sin helhet: Final Report Integrity MFA

Les mer om Sifs’ prosjekter: http://cids.no/?page_id=5106

Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter

Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett som SIFS har laget i samarbeid med BDO AS Norge. Svarene danner grunnlag for en vurdering av organisasjonens modenhet hva gjelder integritet. Basert på dette utarbeides det en handling- og tiltaksplan. Formålet er å redusere risikoen for korrupsjon og andre uetiske handlinger.

Start arbeidet med å øke organisasjonens integritet i dag. SIFS har alle rettigheter til dokumentet men det kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål med kildehenvisning. Følg linken for å lese dokumentet: Integritet i forvaltningsvirksomheter – egenevaluering

 

 

 

Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i Forsvarssektoren

Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse om status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren. I  rapporten sammenliknes dagens praksis i sektoren med det som regnes å være god praksis på området.

Klikk på følgende link for å lese rapporten i sin helhet: Karanteneklausuler i Forsvarssektoren.

 

 

 

 

 

Etiske krav ved anskaffelser i forsvarssektoren

Skjermbilde_etiske krav mai 16Etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) har SIFS utarbeidet forslag til alminnelige kontraktsvilkår til bruk ved anskaffelser i forsvarssektoren.

Bakgrunnen for oppdraget er at FD ønsker å redusere risikoen for korrupsjon hos hele leverandørkjeden. Formålet med å utarbeide nye etiske krav er å redusere risikoen for korrupsjon både overfor forsvarssektorens eget personell, samt hos leverandørene. Kravene skal gjelde både norske og utenlandske leverandører, uansett hvor de opptrer. På bakgrunn av dette har SIFS utarbeidet forslag til tiltak gjennom alminnelige kontraktsvilkår for anskaffelser i forsvarssektoren.

Her kan du lese forslaget samt SIFS’ anbefaling for veien videre.

 

 

 

Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014)

Handbook

While there are innumerable cases of reported corruption in the defence sector worldwide, there is very little scientific research and few specially designed instruments to help ministries and governments prevent and reduce the risk of corruption. This handbook aims at helping practitioners in defence establishments produce real and lasting change by developing an Integrity Action Plan. The book will guide you through all the necessary steps – from the planning stage to the actual drafting of the plan to practical implementation, monitoring and evaluation.

In addition to providing senior military and civilian personnel in ministries of defence and subordinate defence institutions with a practical tool, this handbook is also accessible to civil society and other stakeholders so they can assist in developing an integrity action plan. The handbook has been produced and edited by the Centre for Integrity in the Defence Sector in collaboration with Transparency International UK’s Defence and Security Programme.

Download Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments. 

 

 

 

Download the French version. Integrity Action Plan. A handbook for practiioners in defence establishments.