Nasjonalt

holdningerHEL handlingsplan 2009-2012

Den oppdaterte handlingsplanen for Holdninger, etikk og ledelse retter seg mot alle de omlag 20 000 medarbeiderne i forsvarssektoren. Å ha et kontinuerlig fokus på disse spørsmålene er helt sentralt for at forsvarssektoren skal bli oppfattet som en virksomhet som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Det er utformet fire overordnede tiltaksområder: kunnskaps- og kompetansebygging, kulturbygging, systemer og strukturelle hjelpemidler, og samfunnsansvar.

etiske_retningslinjerEtiske retningslinjer for nærings-livskontakt i forsvarssektoren

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren ble første gang utgitt av Forsvarsdepartementet i april 2007. Dette heftet er en revisjon av disse retningslinjene med mål om å tydeliggjøre og forenkle de regler som skal gjelde. Revisjonen er et ledd i videreutviklingen av Forsvarsdepartementets handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse (HEL).

anskaffelsesregelverket

Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (2013)

Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) er en intern instruks utarbeidet av Forsvarsdepartementet. ARF kommer til anvendelse på alle anskaffelser til forsvarssektoren.

ARF vektlegger i stor grad etikk og gjennomsiktighet i anskaffelser til forsvarssektoren. Alle anskaffelser med terskelverdi på over NOK 100.000,- eks. mva. skal dokumenteres i egen protokoll, og samtlige i forsvarssektoren som arbeider med anskaffelser skal opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren. Les mer om anskaffelsesregelverket her.

 

etiske_grunnregler

Etiske grunnregler for forsvarssektoren

Dokumentet tar for seg de etiske grunnreglene for forsvarssektoren, og omfatter følgende:
– omdømme og troverdighet
– åpenhet
– ytringsfrihet
– lojalitet
– habilitet
– ledelse og ansvar