Kurs

Kurs og kompetanseheving er en sentral del av vårt arbeid. SIFS tilbyr kurs, foredrag og trening både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å tilby egne kurs har SIFS det faglige ansvaret for iverksettingen av NATOs trening- og utdanningsplaner innenfor NATOs Building Integrity program.

I samarbeid med ‘Norwegian Defence International Centre’, NODEFIC, ved Forsvarets Høgskole tilbyr vi kurs og trening innenfor institusjonsbygging og godt styresett.

BI Kurs