Kompetanse

SIFS er et kompetansesenter, og i samarbeid med våre partnere kan vi tilby foredrag og rådgivning innenfor følgende temaområder:

bulletpoint  Korrupsjon i forsvars- og sikkerhetssektoren
bulletpoint  Integritet og integritetsbygging
bulletpoint  Integritetsarbeid og anti-korrupsjonsarbeid i Sørøst-Europa
bulletpoint Korrupsjon i militære operasjoner
bulletpoint  Holdninger, etikk og ledelse (HEL) i Forsvaret
bulletpoint  Anskaffelser i forsvarssektoren – etiske perspektiver

Vi kan også være behjelpelig med å skaffe foredragsholdere og ekspertise innenfor andre temaer som er knyttet opp til integritet og godt styresett i forsvarssektoren.

Foredrag Alan BI konferanse