Integrity and corruption-risk seminar

web2_IMG_9360“Focus on solutions, metrics and motivation”. Dette var hovedbudskapet som Mark Pyman, avtroppende programsjef for Transparency International’s Defence and Security Programme (TI-DSP), ga som innledning på miniseminaret som ble avholdt på SIFS 27. mai 2015.

I sin tale “Integrity and the risk of corruption in the public sector”, delte Pyman, som har ledet TI’s globale innsats mot korrupsjon forebygging i sikkerhets- og forsvarssektoren, 10 av de viktigste erfaringene av relevans for offentlig sektor. Han understreket at fokus bør holdes på tiltak og løsninger i stedet for bare å diskutere korrupsjon som et problem, noe alle er enige i. «Et godt første skritt er rett og slett å gjøre et lite stykke forskning som identifiserer hva korrupsjon i virksomheten egentlig består av, dens omfang og, om mulig, legge den inn en komparativ ramme”, sa han.

Mark Pyman refererte også til TIs to mest omfattende sammenligningsverktøy, “Defence Companies Anti-Corruption Index“ og “Government Defence Anti-Corruption Index“, som sammenligner selskapenes og landenes antikorrupsjonstiltak. Seminaret, som samlet representanter fra ulike offentlige sektorer og fra forsvarsindustrien, hørte også Mark Pyman svare på en rekke spørsmål og gi råd til deltakerne om hvordan introdusere og styrke antikorrupsjonstiltak innenfor sine respektive organisasjoner. Bård B. Knudsen, direktør for SIFS, benyttet anledningen til å takke Pyman for hans avgjørende rolle i å etablere et fruktbart samarbeid mellom SIFS og TI-DSP og for hans betydelige bidrag til anti-korrupsjonsarbeid i forsvars- og sikkerhetssektoren.