e-læring

E-læringskurset om holdninger, etikk og ledelse (HEL) er utviklet av Forsvarsdepartementet. Målgruppen for kurset er alle ansatte i forsvarssektoren. Under kan du gjennomføre hele eller deler av kurset. Kurset består av fem moduler, som hver inneholder etiske problemstillinger og dilemmaer innenfor

  • Nærslingslivskontakt
  • Varsling
  • Ledelse i omstilling
  • Mobbing og kollegiale holdninger
  • Kulturforskjeller og mangfold

Kurset inneholder også en avsluttende test. Et viktig mål med kurset er å bli kjent med de viktigste reglene og retningslinjene om holdninger, etikk og ledelse som gjelder i forsvarssektoren. Arbeidet med holdninger og etikk er noe som angår alle, og kurset er en del av HEL arbeidet som staret i 2006.

E-læringskurset ble implementert i 2010 og det er mulig at det ikke fungerer på nyere programvare.