AnsattePer Christensen
Direktør

e-post
+47 23 09 59 45


Bio

Per Christensen har lang erfaring fra Forsvarsdepartementet, hvor han har jobbet i ressursavdelingen og vært avdelingsdirektør i avdelingen for økonomi og styring. Christensen har også bred internasjonal erfaring, og var i 1998-2002 ressursråd ved Norges delegasjon til NATO. Her representerte han Norge i flere komiteer, blant annet investeringskomiteen og Resource Planning and Policy Board. Han har også vært formann i Agency Supervisory Board i NATOs Support and Procurement Organization (2012-2015).

Per Christensen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo (1988). I 1997-1998 gjennomførte han sjefskurset ved NATO Defence College i Roma.
Oberst Tore Kvalvik
Assisterende direktør

e-post
+47 23 09 59 57


Bio

Oberst Tore Kvalvik er assisterende direktør ved SIFS. Kvalvik kom i august 2017 fra stillingen som assisterende avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementets seksjon for ressurs-, materiell- og industrielt samarbeid.

Oberst Kvalvik har gjort karriere innen logistikk og forsvarsinvesteringer, hvor han var mentor for økt effektivitet i investeringsprosesser. Kvalvik er en aktiv fagforeningsrepresentant, i tillegg er han styremedlem i NATOs Strategic Airlift Capability og i det Europeiske Forsvarsbyråets Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet program.

Oberst Kvalvik har utdanningen sin fra Forsvarets Høyskole og er sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Hans Myhrengen
Hans Myhrengen
Seniorrådgiver

 e-post
+47 48 28 26 67


Bio

Hans Myhrengen (f. 1964) har vært ansatt i Forsvarsdepartementet siden 1991, hvor han i hovedsak har jobbet i Sikkerhetspolitisk avdeling. Han har også vært tilknyttet andre avdelinger som Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Myhrengen har også internasjonal erfaring. I 1996-97 var han utlånt til FN-hovedkvarterer i New York og arbeidet ved deres avdeling for fredsbevarende operasjoner. I tiden 1997-2001 arbeidet han ved Norges delegasjon til OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Norge hadde formannskapet og ledet arbeidet i OSSE i 1999.

Hans Myhrengen har hovedfag (cand. polit.) i statsvitenskap fra Universitet i Oslo (1990).

  Francisco Cardona
  Internasjonal ekspert

    e-mail
   +34 722 405 580


  Bio

  Francisco Cardona er spesialisert i offentlig administrasjon og rett. Cardona har lang karriere fra arbeid i spansk statsforvaltning og fra arbeid i internasjonale organisasjoner lik Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Cardona har arbeidet 15 år som senior analytiker i OECDs anti-korrupsjon og institusjonsbygging program kalt SIGMA . Cardona har vært medlem av SIFS eksperter siden 2013.

  Cardona er utdannet advokat fra Universitetet i Valencia, og har flere mastergrader innen offentlig administrasjon. Cardona har vært på utveksling til California med Fullbright sitt forskerstipend. Cardona snakker flytende engelsk og fransk, i tillegg til morsmålet spansk og katalansk.  Svein Eriksen
  Internasjonal ekspert

  e-mail
  +47 90 84 99 03


  Bio

  Svein Eriksen ble i 2014 sekundert til Sifs fra Direktoratet for forvaltning og IKT. I dag er Eriksen ansatt som ekspert ved Sifs.

  Eriksen har en bred og variert bakgrunn fra arbeid i norsk offentlig administrasjon. Eriksen har god kjennskap til offentlige administrasjonssystemer i Europa og har arbeidet full tid med Vest-Balkan siden 2001. I 2004-2007 ledet Eriksen et kapasitetsbygging-program for land i Sør-Europa støttet av det norske utenriksdepartement.

  Eriksen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har vært gjesteforsker ved det Europeiske Universitetsinstitutt i Firenze. Eriksen har undervist ved masterprogrammet “Europeisk integrasjon og offentlig administrasjonsreformer i Sentral- og Øst-Europa”. Et samarbeid mellom Universitetet i Graz, det europeiske akademiket i Bolzano og EIPA i Maastricht.

     Terje Haaverstad
  Internasjonal ekspert

  e-mail
  +47 95 45 03 55


  Bio

  Oberst Terje Haaverstad har siden februar 2013 arbeidet ved Sifs med sin militære ekspertise. I dag er Oberst Haaverstad ansatt som senterets ekspert.

  Oberst Haaverstad har over 30 års erfaring fra rådgivende og leder stillinger i det norske forsvarsdepartement. Haaverstad har tjenestegjort ved ulike regionale NATO hovedkvarter, i norsk utenrikstjeneste, samt i FN oppdrag. Oberst Haaverstad har vært involvert i sikkerhetssektorreform arbeid i Sør-Øst Europa og Vest-Balkan, samt i Afrika.

  Oberst Haaverstad har en master i militære studier fra Forsvarets Høyskole og befalsutdanning.

     Bård Bredrup Knudsen
  Redaktør

   e-mail
  +47 951 41 311


  Bio

  Bård Bredrup Knudsen pensjonerte seg i 2016 og har siden det arbeidet deltid for SIFS som redaktør/tilrettelegger for publikasjoner og annet skriftlig materiale. Bredrup Knudsen var SIFS’ første direktør etter opprettelsen av senteret i 2012.

  Bredrup Knudsen har erfaring fra akademia, samt som embetsmann. Bredrup Knudsen var Senior Fellow på Centre for the Democratic Control of Armed Forces i Geneve. Her arbeidet han med sikkerhetssektorreformer i bl.a. Sørøst-Europa. Forut har Bredrup Knudsen vært avdelingsdirektør og leder av seksjon for sikkerhetspolitisk utredning  i avdeling for sikkerhetspolitikk i det norske Forsvarsdepartementet. Andre stillinger inkluderer stedfortredende råd for forsvarssaker ved den norske NATO-delegasjon og råd for sikkerhet og forsvarspolitikk ved den norske EU-delegasjon i Brussel. Før sin karriere i Forsvarsdepartementet i 1987 var Bredrup Knudsen førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bredrup Knudsen arbeidet som gjesteforsker ved School of International Service, the American University i Washington D.C., og som Senior Fulbright Fellow på Elliott School of International Affairs, George Washington University i samme by.

  Bredrup Knudsen har en Cand. Polit. grad i statsvitenskap/internasjonal politikk fra Universitetet i Oslo og en universitetsgrad, Diplôme d’Études Européennes, fra Universitetet i Strasbourg.  Odd Berner Malme
  Internasjonal ekspert

  e-mail
   +47 99207706


  Bio

  Odd Berner Malme har en lang karriere innen norsk sikkerhetssektor. Malme er for tiden internasjonal ekspert hos SIFS. Malme er utdannet ved den norske politihøyskolen og har hatt leder stillinger, inkludert assisterende avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, som assisterende politimester og assisterende nasjonal politimester i Norge.

  Malme har bred internasjonal erfaring som spesialrådgiver for de Forente Nasjoners Internasjonale Uavhengige Granskningskommisjon til Libanon. Han var ministerråd ved Norges permanente delegasjon til de Forente Nasjoner, FN, i New York , og har arbeidet som seniorrådgiver og oppstartsmedlem av globalt initativ mot organisert transnasjonal kriminalitet, leder for påtalegruppen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa sitt oppdrag til Serbia. Malme har tatt på seg en rekke prosjektleder oppdrag, tilknyttet blant annet etableringen av et nasjonalt Schengen informasjonssystem og et nasjonalt prosjekt for bekjempelse av heroin smugling fra Afghanistan. Malme var medlem av den internasjonale rådgivende politikomite til FN. Som assisterende nasjonal politimester i 2001 til 2007 deltok Malme  i den største reformen av norsk polititjeneste noensinne.

  Malme har lederutdanning fra det føderale etterforskningsbyåret i USA.

  RomanRukomeda

  Roman Rukomeda
  Internasjonal ekspert

  e-mail
  +38 050 447 82 38


  Bio

  Roman Rukomeda er statsviter med spesialisering innen nasjonal sikkerhetspolitikk og energi spørsmål. Rukomeda ble ekspert ved SIFS etter å ha fungert som personlig assistent til assisterende sekretær til nasjonalt sikkerhet og forsvarsråd i Ukraina. Rukomeda har mer enn 10 års erfaring fra arbeid med offentlig administrasjon, samt har Rukomeda jobbet ved ulike forsker institusjoner.

  Rukomeda har en mastergrad i statsvitenskap fra Kiev’s nasjonale universitet, Mohyla Akadmiet, 2002, samt en doktorgrad i samme tema fra 2007.  Hans mastergrad er tittulert “Neo-Eurasisme i moderne russisk politikk”.  ViktorSoloviov

  Viktor Soloviov
  Internasjonal ekspert

  e-mail
  +38 063 165 89 98


  Bio

  Viktor Soloviov er ansatt som internasjonal ekspert ved SIFS og deltids professor ved Taras Shevchenko universitetet i Kiev. Soloviov har tidligere arbeidet som konsulent ved presidentens sekretariat i Ukraina og er i dag konsulent/komité sekretær for folkets representant i Ukraina.

  Soloviov er uteksaminert fra nasjonalt akademi for innenrikspolitikk, 2002, og har to doktorgrader. Siste doktorgrad skrev Soloviov  i 2013 omkring temaet forebygging av korrupsjon innen offentlig administrasjon ved det juridiske institutt i Ukrainas parlament.

     NadiyaVershygora

  Nadiya Vershygora
  Prosjektkoordinator for Ukraina

   e-mail
   +38 067 958 15 11


  Bio

  Nadiya Veshygora er koordinator for SIFS prosjekkontor i Kiev. Veshygora har tidligere jobbet som assistent til den norske forsvarsattaché i Ukraina, 2006-2010 / 2014-2015, samt med visum og konsulære saker ved den norske ambassade i Kiev, 2005-2010.

  Veshygora har en bachelor i internasjonale relasjoner fra Kiev’s samfunnsakademi.


  DamirAhmetovic

  Damir Ahmetovic
  Internasjonal ekspert

  e-mail
  +387 61 780 622


  Bio

  Damir Ahmetovic har mer enn 13 års erfaring som ekspert i offentlig administrasjon. Ahmetovic har arbeidet for flere internasjonale organisasjoner, deriblant de Forente Nasjoners utviklingsprogram.  I 2011 var Ahemtovic ansatt som ekspert innen HR i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Ahmetovic er for tiden SIFS internasjonale HR ekspert.

  Ahemtovic har en master i HR fra universitetet i Canberra og har studert i Malaysia.

     AhmetAlibasic

  Ahmet Alibašić
  Prosjektkoordinator for Bosnia og Herzegovina

   e-mail
   +387 33 716 040


  Bio

  Ahmet Alibašić er doktor i statsvitenskap, med 15 års  undervisningserfaring fra universitet i Sarajevo. Alibašić har arbeidet som internasjonal konsulent innen offentlige administrasjonsreformer i Øst-Europa. Alibašić har arbeidet som nasjonal ekspert i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sitt integritetsprosjekt i Bosnia og Herzegovina, 2012-2013.  AnelaDunam

  Anela Duman
  Internasjonal ekspert

  e-mail
  +387 61 107 634


  Bio

  Anela Duman er spesialst innen offentlige anskaffelser med 15 års erfaring fra arbeid i Vest-Balkan. Hun ledet anskaffelses reformer i post-krig administrasjonen til Bosnia og Herzegovina, samt tok del i liknende tiltak i Kosovo og Montenegro, herunder med den regionale skolen for offentlig administrasjon. I tillegg til erfaring med offentlige kontrakter, har Duman god erfaring fra utvikling av privat sektor, herunder som ansatt ved Verdensbanken og den italienske handelskommisjon.

  Duman har studert juss i Sarajevo og spesialisert seg innen e-anskaffelser og anskaffelses prosedyrer  ved Tor Vergata fakultet for økonomi i Roma. Duman’s arbeidsspråk er engelsk, italiensk og morsmålet bosnisk/kroatisk/serbisk.


  Rajko Radevic
  Prosjektkoordinator for Montenegro

  e-mail
  +382 67 214 650


  Bio

  Rajko Radevic har siden januar 2015 arbeider for SIFS som internasjonal ekspert og prosjektkoordinator for Montenegros integritetsprosjekt. Radevic har en vidstrakt ekspertise fra prosjektarbeid. I perioden 2007 til 2011 arbeidet Radevic som forskningsassistent med sikkerhetssektor reformer, NATO utvidelse og integritet bygging, hos en ledende tankesmie i Montenegro. I perioden 2011 til 2014 var Radevic ansatt som lokal prosjektleder innen forsvar og sikkerhetssektorreformer, finansiert av det norske utenriksdepartement.

  Radevic gikk på videregående i staten Washington og har sin bachelor og mastergrad innen diplomati og internasjonale relasjoner fra Universitetet i Beograd. Radevic mottok et post-doc stipend fra den norske ambassade og fullførte sin doktorgrad ved Norsk Institutt for Utenrikspolitiske Studier (NUPI). Radevic er for tiden student ved doktorgradprogrammet til Ljubljana universitetet. Radevic har vært stipendiat ved flere forskningsinstitutter i Norge, Slovenia og Serbia, og bidratt ved konferanser i Europa og USA.


  FlorianQehaja

  Florian Qehaja
  Prosjektkoordinator for Kosovo

  e-mail
  + 383 38 221 420


  Bio

  Florian Qehaja er utnevnt koordinator for SIFS to prosjekter i Kosovo via sitt Forsvarsdepartement. Qehaja er ekspert innen sikkerhetssektor reform arbeid og NATO integrasjons spørsmål. Som internasjonal konsulet arbeider Qehaja tett med ledende internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner, og er en aktiv taler ved internasjonale seminarer og konferanser.

  Florian Qehaja har doktorgraden sin fra Universitetet i Ljubljana og en post-doktor grad fra Columbia University. Qehaja har en bachelor i juss fra Universitetet i Pristina og en mastergrad i europeiske studier fra University of Sussex. Qehaja har mottatt studiestipend fra britiske Chevening og amerikanske Fullbright.