CIDS’ syvende publikasjon i serien, ‘Guide to Good Governance’, omhandler økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren.

Forfatterne forklarer hvordan budsjett relaterte prosesser og kontroll fungerer i sektorer avhengig av hemmelighold.

Se SIFS’ engelsk språklige nettside for informasjon om publikasjonen.