Aktuelt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga i slutten av januar 2019 retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Kjernen i retningslinjene

CIDS' syvende publikasjon i serien, 'Guide to Good Governance', omhandler økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren. Forfatterne forklarer hvordan budsjett

Sifs' evalueringsrapport «Building Integrity in the Montenegrin Defence and Security Sector: Evaluation of the Policy and the use of Police

CIDS publiserer i dag en ny håndbok i serien om godt styresett, «Guides to Good Governance», under tittelen «Balancing Openness

Den 10.-11. oktober, 2018, organiserer Sifs den årlige disiplinkonferansen for integritetsbygging ved NATO skolen i Roma. Dag 1 er forbeholdt

Onsdag 2. mai organiserer Senter for Integritet i Forsvarssektoren, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier, seminaret "Åpenhet og akademisk frihet"

Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene.

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet

Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett

Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren. Det er fire aktiviteter

Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren.

Sifs publiserer i dag to nye rapporter. Vurdering av anskaffelsesprosedyrer i Bosnia og Herzegovina, og Femte rettledning for godt styresett og håndtering av

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.
SIFS-rapporten om NATO og innsatsen mot korrupsjon i Afghanistan, ”Too little, too late”, ble lansert i samarbeid med Institutt for

«Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren» –

Rådet for integritet skal ha en rådgivende funksjon. Medlemmene er fra FDs avdelinger, UD, SIFS, samt fra etater under FD.